پروفایل sh_cleanair@yahoo.com

sh_cleanair@yahoo.com معمار
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دارای سه سال سابقه کار در دفتر معماری مهندسین مشاور هرم پی هستم همچنین به طور مستقل سابقه اجرا بازسازی یک واحد لوکس در زعفرانی تهران رو در رزومه خود دارم. در حال حاضر دانشجوی معماری منظر در دانشگاه بین المللی قزوین هستم و به همین دلیل به سمت کار به صورت فریلنسر و دورکار روی آورده ام.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • طراح

    مهندسین مشاور هرم پی

    1396/09 - 1398/11

فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !