پروفایل سارا قائمی

سارا قائمی معماری
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

سابقه تدریس معماری دوساله و سابقه انجام پروژه های دانشجویی تا اجرایی حدود 8 سال دارم. با قانون های نظام آشناییت دارم و بیشتر کار من طراحی پلان است. 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !