پروفایل Rayan bana

Rayan bana معمار
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

طرااح و مجری پروژه های مسکونی اداری تجاری ویلا و بازسازی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !