پروفایل Alirezamazidi

Alirezamazidi
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر یزد
تاریخ عضویت: 2021-12-25

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید
مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !