پروفایل mobinpiltan

mobinpiltan معمار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده همدان

مسلط به نرافزار های sketch up – 3dMax – Auto Cad

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !