پروفایل م موسوی

م موسوی طراح معمار- نرم افزار
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراحی انواع پروژه های معماری با نرم افزارهای راینو – اتوکد – لومیون و…

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • طراح معمار

    گستره معماری

    1396/02 - حالا

فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !