پروفایل مسعود حسینی

مسعود حسینی معمار و طراح
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زنجان

کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تهران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !