پروفایل mahdijahandideh900

mahdijahandideh900 Architect
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مهندس معمارهستم و ۲ سال هست در زمینه معماری کار میکنم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !