پروفایل Ghazal Zare

Ghazal Zare طراحی معماری
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

طراحی معماری 

نمونه کار


 • Notice: Undefined property: stdClass::$is_video in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 27

  Notice: Undefined property: stdClass::$is_mp3 in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 29
  کابینت کلاسیک

 • Notice: Undefined property: stdClass::$is_video in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 27

  Notice: Undefined property: stdClass::$is_mp3 in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 29
  طراحی کابینت

 • Notice: Undefined property: stdClass::$is_video in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 27

  Notice: Undefined property: stdClass::$is_mp3 in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 29
  طراحی سالن

 • Notice: Undefined property: stdClass::$is_video in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 27

  Notice: Undefined property: stdClass::$is_mp3 in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 29
  طراحی سالن

 • Notice: Undefined property: stdClass::$is_video in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 27

  Notice: Undefined property: stdClass::$is_mp3 in /home/cp45897/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/template/portfolio-item.php on line 29
  طراحی سالن

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !