پروفایل سحر طاهری

سحر طاهری طراح معماری
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

ما رویای شما را می سازیم من سرپرست تیم طراحی و اجرایی در شرکت ایرانی ایتالیایی هستم که برای دو سال نامزد دریافت جایزه بهترین معمار در کشور شدیم. تیم من و من در طول 8 سال حدود 1000 پروژه انجام دادیم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !