پروفایل Atousa Khoei

Atousa Khoei طراحی پروژه های داخلی و خارجی
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

⚜️در زمینه طراحی و مشاوره همراه شما هستم ⚜️

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !