پروفایل atefe1111

atefe1111 مهندس معمار . مربی هنر کودک
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

فارغ التحصیل معماری از دانشگاه شهید باهنر کرمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • کارآموزی

    طرح ماندگار

    1400/04 - 1400/05

مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !