پروفایل Alireza Taherian

Alireza Taherian مهندس معماری
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مسلط به نرم افزار photoshop  ( در حوزه معماری )

مدرس دانشگاه

سوابق طراحی و اجرا 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
مرکز تخصصی فریلنسری هنر و معماری پروژه هنر و معماری دارم ! دنبال کار میگردم . فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !